9. KOLO VÝCHODOČESKÉHO POHÁRU - DOBROŠOV - 28.ČERVNA 2008
Oranžová čára


Aktualizace: 28.6.2008
Martin Nývlt
nyvlt@email.cz

Počet přístupů
od 23.6.2008:
POKYNY
Verze pro tisk ve formátu .doc a .pdf.

9. závod Východočeského poháru v OB pro rok 2008

POKYNY

Pořadatel:      Východočeská oblast ČSOB

Technické provedení: TJ Start Náchod, oddíl orientačního běhu

Datum:        sobota 28. června 2008

Centrum:       Dobrošov (7 km JV od Náchoda), louka u Jiráskovy chaty

Prezentace:     v centru od 8.45. do 9.30, při příjezdu od České Skalice nebo
           Nového Města počítejte s časovou rezervou 15 -30 minut, 
           při příjezdu do Náchoda se často tvoří kolony

Start 00:      10.00

Mapa:        Dobrošov 1 : 10 000, E =5 m, stav duben 2006, 
           nové paseky na postupech jsou dokresleny, 
           mapa není vodovzdorně upravena, mapníky budou na startu.

Zvláštní map.značky: Zelené kolečko: 	výrazný strom
           Zelený křížek:   vývrat
           Černý křížek:   jiný objekt
           Hnědý křížek: 	plošinka

Terén:        Velmi kopcovitý, středně průběžný, hustá síť cest, 
           centrum je v nejvyšším bodě mapy.
				
Vzdálenosti:     Centrum - start:	900 m, z kopce, značeno modrobílými fáborky
           Centrum - cíl:		0 m
           Parkoviště - centrum:	do 500 m

Parkování:      auta na louce u příjezdové cesty na Jiráskovu chatu za poplatek 20 Kč
           autobusy na parkovišti u Jiráskovy chaty za 50 Kč.

Sloučení kategorií: Pro nízký počet přihlášených do kategorií H21A a D21A byly sloučeny 
           kategorie H21A + H21C a D21A + D21C.

Systém ražení:    Elektronický systém ražení SPORTident, poslední ražení při průběhu 
           cílem. V případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými 
           kleštěmi do vyznačených okének na mapě. Kontroly ražení do mapy 
           v cíli. Bez kontroly ražení do mapy bude závodník diskvalifikován.

Občerstvení:     na trati - voda (značeno v mapě),
           v cíli - voda se šťávou,
           v Jiráskově chatě - káva, čaj, koláče, polévky, teplá jídla,
           ve stánku u Jiráskovy chaty - pivo, limonády, párky

WC:         TOI TOI v centru

Výdej map:      Po odstartování všech závodníků ve 12.00

Vyhlášení výsledků: ve 13.30

Časový limit:    150 min pro všechny kategorie.

Protesty:      Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč. Při oprávněném 
           protestu bude vklad vrácen.

Upozornění:     Zákaz vstupu do oplocenek, čerstvě vysázených pasek a oplocených
           pozemků. Zákaz vstupu do lesa se psy.
           Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru 
           závodu a na shromaždišti.

Funkcionáři závodu: Ředitel závodu		Zdeněk Sokolář st.
           Hlavní rozhodčí		Zdeněk Sokolář ml.
           Stavba tratí        Pavel Slavík, Zdeněk Sokolář ml.