4. KOLO VÝCHODOČESKÉHO POHÁRU // Dolní Radechová // Sobota 21. dubna 2012


Martin Nývlt
nyvltmartin[#]gmail.com
POKYNY
Verze pro tisk ve formátu .pdf, .doc
Pořadatel:     TJ Start Náchod, oddíl orientačního běhu
Datum:       Sobota 21.dubna 2012
Centrum závodu:  okolí sportovní haly v Dolní Radechové
Prezentace:    V centru závodu od 8.45 do 9.30 hod. 
          Dohlášky možné do počtu vakantů v kategorii
Parkování:     Auta a autobusy v obci dle pokynu pořadatelů. Bude vybíráno parkovné 
          ve prospěch obce: auto 20,-Kč, autobus 50,-Kč.
Vzdálenosti:    Parkoviště – Centrum: 100 až 600 metrů
          Centrum – Start:	 1400 metrů (na start se jde okolo cíle, možno
          odložit věci, při nepřízni počasí stan)
          Cíl – Centrum:	 1150 metrů
Start:       00 = 10.00 hod., intervalový
          Kategorie HDR a P zvláštní koridor se startovní krabičkou, příchod na
          start do startovního času 80 (11.20 hod.)
Mapa:       Podhájí, 1:10 000, e 5m, stav 3/2012, velikost A4, vodovzdorně  
          upravena, hlavní kartograf Mgr.Zdeněk Sokolář 
Trať:       Zkrácená klasická
Terén:       Mírně zvlněný, ve východní části strmý svah, většinou dobře
          průběžný,v části prostoru rozsáhlé hustníky, ve kterých leží místy na
          zemi prořezané stromky.
Upozornění:    Za startem jsou louky ohrazeny ohradníky pro dobytek, které mohou  
          být pod proudem. V mapě značeno jako překonatelný plot. Žákovské  
          kategorie mají optimální postup mimo tento prostor.
Zakázané prostory: Dodržujte vymezený prostor okolo startu, nevstupujte na louky a pole
          cestou na start. Zákaz vstupu do oplocenek.
Popisy kontrol:  Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě.
Systém ražení:   Elektronický razící systém SPORTident. V případě poruchy ražení
          mechanicky kleštěmi do mapy. Kontrola náhradního ražení v cíli.
Časový limit:   130 minut
Cíl:        Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky. Uzavření cíle ve
          14.00.
Výdej map:     Mapy se odevzdávají v cíli do označených tašek. Výdej od 12.00 hod.
Výsledky:     Průběžné výsledky jsou vyvěšovány v centru.
Vyhlášení vítězů: Ve 13.30 hod. v centru závodů. Vyhlášeny budou žákovské kategorie                 
          a nejstarší veteránské D 65 C a H65 C a H 65 D.
Občerstvení:    Na trati voda, za cílem cca 300 m voda se šťávou. V centru stánek
          s občerstvením.
WC:        Toalety v centru ve sportovní hale v přízemí a v patře pro ženy i muže.
          Do sportovní haly je zákaz vstupu v botách s hřeby. Proto jsou před
          halou umístěny dvě kabiny TOI TOI pro potřebu závodníků již obutých
          do bot s hřeby. Dvě kabiny TOI TOI u startu.
Mytí:       V potoce bez použití mýdla, nebo vodou z kohoutku u umyvadel.
První pomoc:    U občerstvení za cílem.                                     
Protesty:     U hlavního rozhodčího s vkladem 200,-Kč, při oprávněném protestu
          se vklad vrací. 
Funkcionáři závodu: 
          Ředitel závodu:  Ing.Zdeněk Sokolář
          Hlavní rozhodčí:  Pavel Slavík
          Stavitel tratí:  Mgr.Zdeněk Sokolář  
Poděkování:    Děkujeme všem, kteří se svým podílem zúčastnili při organizaci 
          závodu, propůjčili své lesy i prostor shromaždiště,zvláště pak obci
          Dolní Radechová, jejím obyvatelům, starostovi obce. Místním hasičům
          za organizaci občerstvení.